Nukleærteknologi og helse

Forskning og utvikling (FoU)

FoU arbeider med forskning og innovasjon innenfor utvikling av nye radioaktive legemidler.
Kontakt

Hjelstuen, Olaug

Avdelingsleder

 

Avdelingen deltar i etablering og oppbygging av nye produksjonsprosesser og -systemer. Arbeidsoppgavene spenner fra litteraturstudier til tilrettelegging, gjennomføring og dokumentasjon av prosess- og formuleringsforsøk samt etablering av produksjon til pre-kliniske og kliniske studier.

Avdelingen leder prosjekter internt på Isotoplaboratoriene, i samarbeid med andre sektorer på IFE, eller med eksterne kunder/partnere. FoU har kunnskap og erfaring innen molekylærbiologi, strålingsbiologi, analytisk kjemi og radiofarmasi.

Avdelingens arbeider med rådgiving, konseptutvikling, prosjektering og oppdragsledelse i alle faser av et prosjekt.

For mer informasjon om FoUs tjenester, last ned denne brosjyren (pdf). Brosjyren er på engelsk.