Menneske, teknologi og organisasjon

Intelligente systemer

Kontakt

Hoffmann, Mario

Avdelingsleder

 

Klikk britisk flagg for  informasjon