Menneske, teknologi og organisasjon

Industripsykologi (IND)

Avdelingens mål er å forbedre sikkerheten i dynamiske og komplekse produksjonssystemer ved å fokusere på menneskelige prestasjoner og organisatoriske faktorer. Avdelingen utfører empiriske studier av menneskets muligheter og begrensninger i driftsmiljøer, og fokuserer både på menneskelig samhandling og menneske-maskin interaksjon. Resultatene fra forskningsarbeidet brukes innen design, evaluering og sikkerhetsvurderinger av komplekse produksjonssystemer.
Kontakt

Bye, Andreas

Avdelingsleder

 

Kjerneområdet i avdelingen er empiriske studier av kontrollromssikkerhet i HAMMLAB (HAlden Menneske-Maskin LABoratorium). HAMMLAB består av to simulatorer av nukleære kjernekraftverk og en oljeproduksjonssimulator.

Hovedtyngden av aktiviteten består av forskning innen det internasjonale Haldenprosjektet. En del av virksomheten er industrioppdrag mot kjernekraft, oljeindustri, transportsektorer som flyveledelse og jernbane.

Stabens kompetanse omfatter "human factors", kognitiv psykologi, eksperimentell psykologi, organisasjonspsykologi og statistiske metoder .

Avdelingens aktiviteter omhandler:

    • "human factors" og menneskelig pålitelighetseksperimenter
    • menneske-maskin design metodikk og design prinsipper
    • verifikasjon og validering av "human factors"
    • menneskelige og organisatoriske metoder for sikkerhetsanalyse