The Geilo School 2019: Evolving Soft Matter: Shape, Dynamics and Functionality

The Geilo School 2019: Evolving Soft Matter: Shape, Dynamics and Functionality
Når
11.03.2019 til
21.03.2019
Hvor
Geilo

Geilo-skolen har vært arrangert hvert annet år siden 1971. Dette er nummer 25 i rekken.

Formålet med Geilo-skolen er å samle forskere med ulike interesser og bakgrunn innen felt som vitenskapsfag, komplekse materialer, biologisk fysikk, mekanikk eller kjemiteknikk.

Se engelsk versjon for informasjon.