Modellering av fysiske prosesser ved hjelp av Ugelstadkuler

I Fysikkavdelingen bruker vi systemer av svært like, ørsmå plastkuler (diameter 1-100 mikrometer) til å modellere og studere oppskalerte atomer/molekyler i ulike fysiske prosesser som for eksempel krystallisering og smelting.

Disse plastkulene, de såkalte Ugelstadkulene, har idag mange teknologiske og medisinske anvendelser.
Ved å plassere tusenvis av slike plastkuler i vann eller i en magnetisk væske kan vi etterape naturens spill med selvorganisering av atomer og molekyler. Kulene ligger i et tynt væskelag mellom to glassplater, og vi kan observere det som skjer ved hjelp av et lysmikroskop med videokamera. For å beskrive det vi ser har vi tatt i bruk helt nye metoder fra knute- og flettematematikk for å få en symbolsk beskrivelse av den komplekse dynamikken som er på grensen til kaos.