Materialteknologi

Fysikk

Fysikkavdelingen utnytter nøytronstrålene fra JEEP II reaktoren til utforskning av materialer og mulighetene for et økende antall bruksområder, slik som hydrogenopptak i metaller for energilagring, supraledere, flytende krystaller, polymerer, kompliserte molekylære strukturer og magnetiske egenskaper.
Kontakt
 

Bruk av nøytroner er ofte den eneste muligheten en har for å kunne se hva som hender inne i slike materialer på grunn av den evnen nøytroner har til å trenge inn i materialene og påvise magnetiske atomer. I tillegg er nøytroner også mer følsomme for lette atomer som hydrogen og karbon enn røntgenstråler, som gjør at de er svært nyttige i studier av hydrokarboner og biologiske materialer. Istedet for å utvikle nye materialer ved «gjetting og hell», kan nøytroner dermed være et viktig verktøy for å skreddersy nye materialer slik vi ønsker å ha dem.

Ved JEEP II reaktoren er det en rekke avanserte nøytronspektrometre og diffraktometre som er spesialkonstruert for utforskning av ulike materialegenskaper. Aktiviteten representerer et nasjonalt laboratorium for grunnleggende materialforskning og teknologi, og har et bredt samarbeid med forskere ved norske universiteter og industri og en rekke utenlandske forskningsinstitutter. Hvert år blir det gitt et nasjonalt intensivkurs i nøytrondiffraksjon for studenter.

Vi er internasjonalt anerkjent innen fagområdene materialvitenskap og nøytronspredning.

Mål:

  • Gjøre tilgjengelig avansert instrumentering for nøytronspredning og –avbildning av høy internasjonal standard i JEEP II reaktoren
  • Karakterisere og utvikle nye materialer innen energi, miljø og helse, dette inkluderer nanoteknologi

Bilde Fysikkavdelingen Storaas 2015Avdelingsseminar, Storaas Gjestgiveri juni 2015