Energi og miljø

Energisystemmodell for Oslo, TIMES-Oslo

IFE har utviklet en energisystemmodell for Oslo (TIMES-Oslo) som er benyttet for å analysere hvordan Oslo kan redusere sine klimagassutslipp til 2030 og 2050.
Kontakt

Lind, Arne

Avdelingsleder

 

Arbeidet har vært en viktig del av Oslo Kommunes arbeid med å utvikle en klima- og energistrategi for Oslo. Oslo har ambisiøse klimamålsetninger om å halvere klimagassutslippene innen 2030, og å være fossilfri i 2050. IFE har analysert ulike tiltak som skal bidra til at Oslo når disse målene.