Energi og miljø

Energisystemer

Avdelingen utfører forskning, utvikling og teknologispredning innen fornybare energiteknologier og energisystemanalyse.
Kontakt

Lind, Arne

Avdelingsleder

 

Avdeling Energisystemer er en avdeling med ca 20 ansatte som er delt i to faggrupper:

Fornybar energiteknologi

Faggruppen arbeider innen fornybar energi knyttet til vindenergi, hydrogenlagring, fornybare energisystemer og varmepumper. Hovedfokus er  forskning og utvikling av teknologiløsninger for norske og internasjonale kunder.

Faggruppeleder: Roy Stenbro

Energisystemanalyse

IFEs forskningsgruppe innen energisystemanalyse utvikler analysemodeller for energiproduksjon, energiflyt og teknologier for energietterspørsel. Analyseverktøyene TIMES og TRNSYS er mye brukt. Formålet med arbeidet er å utvikle strategier for å redusere utslipp av klimagasser, analysere sammensetningen av energibærere og analysere fremtidige teknologivalg og energieffektive løsninger. Prosjektene vi jobber med er knyttet til ulike utfordringer for fremtidens energisystem. Dette inkluderer teknologiutvikling, digitalisering og/eller ulike energipolitiske virkemidler som kan bidra til utvikling av et bærekraftig energisystem for fremtiden.

Faggruppeleder Kari Espegren Aamodt

ife