Kjernekraft og atomsikkerhet

Informasjonsmøte 22. juni - Opprydning atomavfall. Fremdrift og funn.

Sektor:

Når
22.06.2017
fra 18:00 til 19:30
Hvor
Kjeller

IFE inviterer til informasjonsmøte for lokalbefolkningen om arbeidene med opprydning av de midlertidige lagrene for atomavfall.

Lett servering.

Adresse: Kunnskapsbyen konferansesenter, Gunnar Randers vei 24, 2. etasje, Kjeller.

>> PÅMELDING

Program:

  • 18:00     Status og fremdrift for arbeidene med opprydning atomavfallet på Kjeller. Orientering ved sektordirektør for Atomavfall Henning Refshauge Vahr.
  • 18:30     Hvordan jobber IFE for å ivareta helse, sikkerhet og miljø i disse arbeidene ved fungerende strålevernsjef Tore Ramsøy.
  • 18:45     Spørsmål fra publikum.

Foto: Mette Johnsrud, IFE

Bilde fra lageret med historisk brensel fra 1950-tallet. Strålevernssjef Camilla Nordhei avbildet med overingeniør Hans-Jørg Kleeman og ingeniør Tarik Kreso. Foto: Mette Johnsrud.

2017-05-29 Kommunikasjonsavdelingen