Johansen, Ingar

Ingar Johansen

Utdannelse:
Ingeniør, Analytisk kjemi, Oslo ingeniørhøgskole 1981

Hovedverneombud, IFE 1998

Ekspertise:
Analyser av lette stabile isotoper, HCNOS. Massespektrometri (MS), gasskromatografi (GC) og induktivt kombinert plasma massespektrometri (ICP-MS). Metodeutvikling og bygging av utstyr for preparering av prøver til analyse.

Stilling
Overingeniør / Faggruppeleder Analyse
Telefon
+47 481 56 929
E-post
ingajoh@online.no