IFE Invest

IFE Invest
IFE Invest AS (tidligere IFE Venture AS) har ansvar for kommersialisering av intellektuelle rettigheter fra IFE samt porteføljeforvaltning av spin-out virksomheter