Om IFE

Institutt for energiteknikk (IFE) er en uavhengig forskningsstiftelse lokalisert på Kjeller og i Halden. IFE står sentralt i internasjonal energi- og sikkerhetsforskning på en rekke områder innen fornybar energi, petroleums- og nukleærteknologi og utvikler nye teknologiske løsninger for næringsliv og myndigheter i over 30 land. IFE har betydelig aktivitet innen nukleærmedisin og utvikling av nye typer legemidler. IFE er også vertskap for det internasjonale OECD Haldenprosjektet.
Kontakt

Hole, Silje Aspholm

Kommunikasjonsdirektør

 

IFE ble grunnlagt i 1948, og er i dag en selvstendig stiftelse. Årlig omsetning er ca. 1 mrd kroner og antall fast ansatte er ca. 600. IFEs visjon er å være et internasjonalt ledende energiforskningsinstitutt. IFE er sertifisert av Det Norske Veritas i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015, se IFEs sertifikater.

IFE logo for nedlasting

IFEs etiske retningslinjer og verdigrunnlag (pdf).

IFEs retningslinjer for etisk handel

IFEs vedtekter

Kommersialisering - IFE Invest AS

IFE årsrapport 2017 (pdf)

Miljørapport 2017 (pdf)

IFE årsrapporter - Arkiv

IFEs historie 1948-98 er utgitt i bokform og finnes i digital fulltekst:
Olav Njølstad: Strålende forskning. IFE 1948-1998

IFEs hovedoppgaver:

  • Utvikle lønnsom, sikker og miljøvennlig teknologi innen fornybar energi, petroleumsutvinning og CO2-håndtering.
  • Opprettholde og videreutvikle nasjonal kompetanse innenfor reaktorsikkerhet, strålevern og nukleærteknologi basert på Halden- og JEEP II-reaktorene.
  • Utnytte IFEs unike kompetanse innenfor nukleær sikkerhetsteknologi på andre samfunnsområder.
  • Drive grunnforskning i fysikk basert på JEEP II-reaktoren på Kjeller.
  • Administrere Haldenprosjektet, som er OECDs største og lengstlevende samarbeidsprosjekt på reaktorsikkerhet.
  • Ivareta og videreutvikle produksjon, FoU, kontroll og distribusjon av radiofarmaka nasjonalt og internasjonalt.

Haldenprosjektet, som administreres av IFE, er et internasjonalt samarbeidsprosjekt innen reaktorsikkerhet.

IFE samarbeider også med "Kunnskapsbyen Lillestrøm". Organisasjonen har sitt utgangspunkt i teknologi- og forskningsmiljøet på Kjeller, og er en interesseorganisasjon for kunnskapsvirksomheter på Nedre Romerike. Les mer på www.kunnskapsbyen.no.

Se video >> om Lillestrømregionen >> om Halden/Østfold

Om IFEs websider.

Meld deg på IFEs nyhetsbrev her.