Prosjekter

Et utvalg av IFEs forskningsprosjekter
Advanced Reservoir Tracing
KMB-project 152821/130 Advanced Reservoir Tracing (ART) for improved oil recovery
AER GAS II – Biomass Fluidised Bed gasification with in situ Hot Gas Cleaning (2006-2008)
Aladdin
The ALADDIN project aims at the study and development of flexible, accurate, and reliable event identification and fault diagnosis techniques for machinery and processes. The final goal is the development of a software module that can be easily integrated/interfaced with other existing Computerized Operator Support Systems (COSS).
Arctic Military Environmental Cooperation, AMEC
AMEC er et trilateralt samarbeidsprogram som ledes av forsvarsdepartementene i Russland, Norge, og USA. Samarbeidet omhandler viktige militær relaterte miljøspørsmål i Arktis. Samarbeidet ble formelt startet ved at forsvarsministrene for de tre land undertegnet “Erklæring mellom Kongeriket Norges forsvarsdepartement og De forente staters forsvarsdepartement og Den russiske føderasjons forsvarsministerium om forsvarsrelatert miljøsamarbeid i Arktis” 26 september 1996. Målsettingen med programmet er å bistå Russland med teknologiske løsninger for å kunne håndtere miljøproblemer fra militær aktivitet i Nord-områdene på kort og lang sikt. Mange av disse miljøproblemene skyldes militær nukleær virksomhet og omfatter behandling, lagring og deponering av radioaktivt avfall og brukt brensel spesielt fra dekommisjonering av russiske SSBN reaktordrevne undervannsbåter.
Bergarten anortositt, potensiale for ny industri i Norge
Bergarten anorthositt og Nordsjøgass er to store norske naturressurser som kombineres i IFEs integrerte industrikonsept. Konseptet gir nye muligheter for fremtidig næringsutvikling og verdiskapning i Norge. Anorthositt gir kalsium, aluminium og silisium. Nordsjøgassen gir grunnlag for produksjon av energi, ammoniakk (NH3), salpetersyre (HNO3) og CO2 som alle er nødvendige ingredienser i industrikonseptet. Salpetersyre brukes til å løse anorthositten, ammoniakk og CO2 til utfelling av verdiproduktene.
Betongprosjektet
Flere land planlegger å forlenge driftstiden for sine kjernekraftverk fra 40 til 60 år, og det er derfor av stor interesse å få kunnskap om hvilke forandringer i betongen som kan forventes når levetiden for anleggene blir forlenget. Prosjektet går ut på å bestråle prøver av betong og deretter undersøke hvilke forandringer som har funnet sted.
BioSER : Sustainable Hydrogen Production from Biogas using Sorption-Enhanced Reforming (2012-2015)
The main objective of the present program is to further develop and improve the SER technology using biogas as fuel and with emphasis on the critical technological challenges towards future up-scaling and commercialization.
BioZEG : Cost efficient conversion of biomass to hydrogen and electricity for transport purposes (2011-2013)
The main objective of the project is to engineer and build a small scale BioZEG pilot plant based on local, renewable energy sources
Bor4Store
Fast, reliable and cost effective boron hydride based high capacity solid state hydrogen storage materials (EU project no. 303428)
Cheetah – Kostnadsreduksjon for solcelle-moduler ved optimalisering av materialer og økt energiproduksjon
Cheetah er et ambisiøst EU prosjekt som skal utvikle teknologi, innovative produksjonsløsninger og solcelleprodukter. Målet er ikke bare å redusere prisen per kWh solstrøm produsert, men også støtte europeisk utvikling av teknologisk og industriell kapasitet i alle deler av solcelle verdikjeden.
Chernobyl NPP decommissioning assistance project
The Norwegian Ministry of Foreign Affairs (NMFA) has since 2006 funded an assistance project at the Chernobyl Nuclear Power Plant (ChNPP) in Ukraine. The goal of the project is to assist in the decommissioning of the site through better planning and training by establishing the Chernobyl Decommissioning Visualisation Centre (CDVC) based on the Virtual Reality (VR) technology.
COAST - Alarm System Toolbox
Alarm systems are essential elements for achieving safe, reliable and efficient operation of complex, dynamic processes. Based on long experience in design and implementation of alarm systems, IFE has developed the Computerized Alarm Systems Toolbox, COAST, which offers improved flexibility in configuring plant-specific alarm systems. COAST combines proven methods and technology in a design approach that results in an object-oriented alarm system.
Competence building in reactive multi-phase porous flow for application in CO2-EOR/EGR and geothermal energy (2013)
Complex Materials
The purpose of the project is to investigate the connections between the microscopic and macroscopic properties of soft, complex materials. Examples of complex materials include biomaterials, polymers and biopolymers, colloids and complex liquids. These materials are characterised by weak interactions between their microscopic units and large variations in their spatio-temporal configurations.
COMPSIS
OECD Exchange of Operating Experience concerning Computer-based Systems Important to Safety Project
COMPSIS Operational Agent
COMPSIS - Operational Agent
Concept study of a 200 kW demo-plant for combined production of hydrogen and electricity with integrated CO2 capture (2008-2009)
The main objective of the project is to carry out the process design of a 200 kW ZEG demonstration plant for combined production of hydrogen and electricity with integrated CO2 capture.
CONCERT - Japan: "iTHEUS"
Project title: Fundamental investigations on Improved Materials and Storage Concepts for a Hydrogen based Integrated Total Energy Utilisation System
COPMA (Computerised OPerating MAnuals)
COPMA-III is a software tool for supporting the use and development of Computerised Procedure Systems (CPS). COPMA-III has been used in human performance experiments in IFEs human-machine laboratory HAMMLAB and is also part of the permanent alarm display system in the laboratory.
Corrosion and hydriding (H2 uptake) in different cladding materials
High priority is given to the development of new fuel cladding materials that exhibit improved reliability and safety margins under reactor operation. Experimental evidence is required showing that the material has improved corrosion behaviour compared with other available materials.
Side-alternativer