Aktuelt

Nyheter fra Institutt for energiteknikk
Leningrad atomkraftverk - Kabelovervåkning av sikkerhetskritiske elektriske kabler (LIRA)
IFE gjennomfører for tiden et prosjekt for bedre kabelovervåkning ved Leningrad kjernekraftverk (Leningrad NPP) i Russland. Et viktig verktøy er LIRA-systemet fra Wirescan.
Nytt IOR-forskningssenter med ambisiøse mål
– Det nye IOR-senteret skal øke oljeutvinningen opp mot 70 % utvinningsgrad, sier senterleder Merete Vadla Madland. I dag er utvinningsgraden i snitt på 46 % på norsk sokkel. Bare 1 % økning i utvinningsgraden betyr 300 milliarder i økte inntekter for det norske samfunnet.
Forskningen i Halden får stor oppmerksomhet i anerkjent internasjonalt tidsskrift
En artikkel om ny storskjermteknologi i Haldenreaktoren fikk forsiden og tre sider omtale i Nuclear Engineering International, et velrennomert internasjonalt tidsskrift for kjernekraftindustrien.
Åpning av banebrytende norsk gasskraftkonsept
IFE og ZEG Power AS inviterte torsdag 6. mars til åpning av et banebrytende norsk gasskraftkonsept med integrert CO2-fangst. Pilotanlegget som nå skal demonstreres i Hynor Lillestrøms anlegg er 50 kW, og skal produsere 20 kW strøm og 30 kW hydrogen.
Intensiv idélab genererte fire spennende prosjekter
I fem hektiske dager pågikk Forskningsrådets første idélab. Blant de 27 utplukkede deltagerne var Bjørn Hauback, avdelingssjef Fysikk ved IFE. Prosjektforslaget han deltok på ble også ett av de fire vinnerprosjektene.
Tracerklubben – over 20 års suksessutvikling fortsetter
Siden 1991 har IFE ledet en innovativ klubb ved det uformelle navnet «Tracerklubben», med fokus på nye løsninger og metoder for sporing av væske og gass i olje- og gassreservoarer. Samarbeidet har vært en ubetinget suksess, med mange nyvinninger og forbedringer.
Krav til sikrere og tryggere informasjonssystemer
Christian Raspotnig, forsker ved avdeling Programvareteknologi (SE), disputerte fredag 10. januar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen (UiB) med avhandlingen ”Requirements for safe and secure information systems”.
Unik thoriumforskning i Haldenreaktoren
På oppdrag fra selskapet Thor Energy er det satt i gang et bilateralt prosjekt der man benytter Haldenreaktoren for å teste ut thorium sine kvalitetsmessige egenskaper som brensel i konvensjonelle kjernekraftreaktorer.
IFEs kommentar til rapporter fra Møreforskning om IFEs nukleære virksomhet i Halden
På oppdrag for Norges forskningsråd, etter mandat fra Nærings- og handelsdepartementet, har Møreforskning skrevet to rapporter om IFEs nukleære virksomhet i Halden. Utredningene skal utgjøre en del av regjeringens behandling av IFEs søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren.
Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft besøkte BioZEG-anlegget
Statsråden tok selv initiativet til besøket hos ZEG Power, for å se anlegget og høre mer om hvordan det fungerer. Hun fikk også innspill til hvordan den nye regjeringen kan bidra til å styrke satsingen på innovasjon og utvikling av ny miljøteknologi, som dette anlegget er et klart eksempel på.
Unik dense phase CO2-loop gjør det umulige mulig
Det var offisiell åpning av IFEs nye loop for dense phase CO2 12. november, med alle deltagerne i tilknyttede prosjekt tilstede. Ingeniører og teknikere fikk stående applaus for en jobb vel gjennomført. Hovedmålet med loopen er å finne ut hvordan CO2 på en trygg måte kan transporteres i karbonstål rørledninger.
Stor interesse for å delta i bedriftsnettverk for solenergi
Onsdag 20. november arrangerer OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) og IFE (Institutt for Energiteknikk) en workshop om bruk av solenergi i Norge, med fokus på potensiale og kompetanse. Arrangementet er en del av et forprosjekt finansiert av Akershus fylkeskommune om etablering av et bedriftsnettverk på solenergi.
IFE etablerer et nytt selskap, Restrack AS
Den 1. november 2013 ble selskapet Restrack AS opprettet, med utspring fra IFE. Selskapet skal levere tracertjenester til petroleumsindustrien, en teknologi som er sentral for økt oljeutvinning.
50 millioner til ny flerfase-infrastruktur
– Dette er et kvantesprang inn i framtiden. Med disse investeringene posisjonerer vi oss for de neste 20 årene, sier avdelingssjef for Prosess- og strømningsteknologi ved IFE, Kristian Sveen.
Konstruktører av nye typer flytende vindturbiner får hjelp av IFE-utviklet dataverktøy, 3DFloat
Et industriprosjekt finansiert av Forskningsrådet skal i november teste ut en ny design for offshore flytende vindturbin, OO Star Wind Floater
Gode tilbakemeldinger etter inspeksjon ved Kola og Leningrad kjernekraftverk
Statens Strålevern har inspisert de to kjernekraftverkene i Russland for å vurdere resultatene av norske prosjekter. Formålet med prosjektene er å bidra til økt sikkerhet ved kjernekraftverkene.
IFE-forsker vant Forskerduellen 2013
I tre av tre dueller gikk IFEs forskere seirende ut under Forskningsduellen 2013, på Litteraturhuset i Fredrikstad. Dermed ble det ren IFE-finale mellom hydrogen-, solcelle- og flerfaseforskerne, med henholdsvis Sabrina Sartori, Josefine Krogh Selj og Martin S. Foss som duellanter.
IFE gir verden økt atomsikkerhet
Institutt for energiteknikk (IFE) leder verdens største forskningsprosjekt for atomsikkerhet. Siden 1958 har IFE drevet OECDs internasjonale atomsikkerhetsprosjekt; The Halden Reactor Project (Haldenprosjektet, HRP). Haldenreaktoren er forskningsverktøyet som ligger til grunn for det største og mest vellykkede internasjonale forskningsprosjektet i Norge. 20 land er i dag med og sikkerhetsmyndigheter, kraftselskaper, leverandørindustri og forskningsinstitusjoner samarbeider om å gjøre atomkraftverk sikrere.
Tror på thorium
«Hva skal vi leve av etter oljen» er et hett tema i valgkampen. Thorium kan være en del av svaret.
IFE styrker arbeidet med eksportkontrolltillatelser
Det er avgjørende for IFEs brede internasjonale samarbeid at det er godt forankret i nasjonalt og internasjonalt regelverk. I mai i år ble det konstatert at IFE i et samarbeidsprosjekt med Brasil ikke hadde søkt om eksportkontrolltillatelse. IFE har nå i en detaljert redegjørelse pekt på ytterligere noen prosjekter som etter IFEs mening kan kreve eksportlisens. Etter kontakt med Utenriksdepartementet, har IFE nå søkt om dette. Som følge av denne saken har IFE styrket egen organisasjon og rutiner på dette området.
Side-alternativer