Aktuelt

Nyheter fra Institutt for energiteknikk
Tid for den siste olje
Lørdag 28.mars klokka 13.00 på Deichmanske bibliotek kan du forskningsdirektøren Tore Gimse holde en presentasjon om mulighetene som olje- og gassressursene gir oss, og utfordringene og problemene som følger med.
IFE etablerer IFE Flow - et nytt selskap innen petroleumsteknologi
Instituttet arbeider nå sammen med Kjeller Innovasjon om å kommersialisere flere IFE-utviklede simulatorer og måleteknologier under en felles slagkraftig enhet – nemlig IFE Flow.
Hjelper industrien til å produsere gode batterier
IFE forsker på å forstå hvilke egenskaper ved silisium og biopolymerer som er avgjørende for et godt batteri. Resultatet kan i fremtiden sette Borregaard og Dynatec i posisjon til å konkurrere som unike leverandører til verdens batteriprodusenter.
Samarbeider med Russland om sikrere atomteknologi
Ved atomreaktoren i Halden pågår det nå flere omfattende og langvarige materialtester for det russiske selskapet TVEL Fuel Company (et datterselskap av det russiske kraftselskapet Rosatom). Materialtestene bidrar til økt sikkerhet for brukere av russisk atombrensel.
Nysatsing på produksjon av radionuklider til kreftbehandling
IFE ser nå på hvilke muligheter JEEP II- og Haldenreaktoren har til å kunne produsere radionuklider til kreftbehandling.
IFE sentral aktør i forskningsprosjektet Building Integrated Photovoltaics for Norway (BIPV Norway)
I fjor ble ble Glass og fasadeforening (GF) sammen med blant andre Statsbygg og Forskningsrådet med i forskningsprosjektet « BIPV Norge». Målet for prosjektet er å finne ut hvordan man på best måte kan produsere strøm fra solenergi i norske bygg.
IFE drøftet atomsikkerhet i Ukraina
Hensikten med besøket i Ukraina var å få i gang et samarbeid om nukleære sikkerhetsprosjekter ved Rivne kjernekraftverk.
Flere får bruke kreftmedisinen Xofigo
Kreftmedisinen Xofigo - utviklet og distribuert av Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller, blir nå mer tilgjengelig i Norge.
Nye menneskelige og teknologiske utfordringer innen luftfart
Oslofjordfondet tildelte prosjektet Advanced Large-scale Management of Air traffic control Research (ALMAR) 5 MNOK for forskning på nye konsepter og sikkerhet innen luftfart. Institutt for energiteknikk (IFE), Edda Systems og Avinor får tilsammen et budsjett på 10 MNOK (50% egenandel) for å forske på disse temaene i perioden 2015-2017.
Ny sesong med IFE-Akademiet
3. februar starter IFE opp igjen med spennende forelesninger i Halden og på Kjeller. Målet er å presentere forskningsaktiviteter på IFE i en større sammenheng.
Bellona og Natur og Ungdom på IFE-besøk
Presenterte i går sine Russlandsaktiviteter, og ga en grundig orientering om IFES anlegg, historisk brensel og reaktorsikkerhet.
IFE tester levedyktige og trygge batterier for skip i nordiske farvann
Prosjektet SafeLiLife har som hensikt å hjelpe skipsindustrien med å ta de riktige miljømessige og kostnadseffektive valgene når det bygges skip i fremtiden.
Stor internasjonal interesse for IFEs forskning innen atomsikkerhet. Regjeringen støtter en videreføring av Haldenprosjektet for perioden 2015-17
Kina og India kan bli nye medlemmer i det største internasjonale forskningsprosjektet som ledes fra Norge. Også andre land ønsker nå og delta i den kommende 3-års periode for Haldenprosjektet (HRP).
IFE etablerer selskapet VISAVI Technology
Med etableringen av selskapet VISAVI Technology, tar Institutt for energiteknikk (IFE) en av de mest interessante innovasjonene fra Senter for Integrerte Operasjoner ut i den kommersielle verden.
Grunnstenen til ESS – European Spallation Source – ble nedlagt den 9. oktober i Lund i Sverige
IFE er det norske knutepunktet for samarbeidet med ESS, som vil få verdens kraftigste nøytronkilde. Et nettverk av 17 partnerland bidrar til å realisere byggingen av ESS. Det gigantiske forskningsanlegget vil få stor betydning for mange forskningsområder, deriblant materialteknologi og nanoteknologi som IFE arbeider med.
25 millioner til oppgradering av IFEs flerfaselaboratorium
IFEs avdeling Prosess - og strømningsteknologi har fått innvilget 25 millioner kroner fra Norges Forskningsråd og Statoil til oppgradering av IFEs flerfaselaboratorium. Målet er mer detaljert og nøyaktig måling i rørledninger.
Menneske-teknologi-organisasjon (MTO) - teknologi med luft under vingene
IFEs sikkerhetsteknologi på vei inn i luftfart
Ettårsdag for produksjon av kreftmedisinen Xofigo
- Det er viktig å se tilbake på hva vi har fått til, sier IFEs forskningsdirektør, Bente Tange Harbø.
IFE spin-off, Restrack AS ekspanderer
12 forskere og ingeniører med lang erfaring fra Institutt for energiteknikks (IFEs) avdeling for tracerteknologi forlot 1.november 2013 IFE for å etablere datterselskapet Restrack AS. Selskapet forventes å omsette for nærmere 50 millioner kroner i inneværende år.
Diplomatdypdykk i IFEs virksomhet
27.mai la et diplomatfølge på 93 personer turen innom Institutt for energiteknikk (IFE) for å bli orientert om stiftelsens forskningsvirksomhet. – Presentasjonen ble en aha-opplevelse for mange av ambassadørene, sa Utenriksdepartementets avdelingsdirektør Morten Paulsen i etterkant av besøket.
Side-alternativer