Aktuelt

Nyheter fra Institutt for energiteknikk
25 millioner til oppgradering av IFEs flerfaselaboratorium
IFEs avdeling Prosess - og strømningsteknologi har fått innvilget 25 millioner kroner fra Norges Forskningsråd og Statoil til oppgradering av IFEs flerfaselaboratorium. Målet er mer detaljert og nøyaktig måling i rørledninger.
Menneske-teknologi-organisasjon (MTO) - teknologi med luft under vingene
IFEs sikkerhetsteknologi på vei inn i luftfart
Ettårsdag for produksjon av kreftmedisinen Xofigo
- Det er viktig å se tilbake på hva vi har fått til, sier IFEs forskningsdirektør, Bente Tange Harbø.
IFE spin-off, Restrack AS ekspanderer
12 forskere og ingeniører med lang erfaring fra Institutt for energiteknikks (IFEs) avdeling for tracerteknologi forlot 1.november 2013 IFE for å etablere datterselskapet Restrack AS. Selskapet forventes å omsette for nærmere 50 millioner kroner i inneværende år.
Diplomatdypdykk i IFEs virksomhet
27.mai la et diplomatfølge på 93 personer turen innom Institutt for energiteknikk (IFE) for å bli orientert om stiftelsens forskningsvirksomhet. – Presentasjonen ble en aha-opplevelse for mange av ambassadørene, sa Utenriksdepartementets avdelingsdirektør Morten Paulsen i etterkant av besøket.
Fanger CO2 med ny metode i kullkraftverk
EU-prosjektet «Ny Loop» har som formål å utvikle såkalt looping-teknologi for energiproduksjon fra fast brensel med integrert CO2 fangst.
Statens strålevern innstiller på ny konsesjon for Haldenreaktoren
Strålevernet har innstilt på at IFE kan drive reaktoren videre i den perioden det er søkt om, fra og med 1.januar 2015, til og med 31.desember 2024, på visse vilkår gitt i innstillingen.
Teknologisuksess med smak av honning
Energirevolusjonen er et faktum, og de fornybare energikildene sol og vind kaprer stadig større markedsandeler. Prisene på fornybar energi stuper og utbredelsen eksploderer, men uforutsigbarheten i energien fra sol og vind gir hodebry.
Deler kunnskap og teknologi om vindkraft
IFE har forsket på vindenergi i mer enn 30 år, og er ledende på sitt område i Norge. Offshore turbiner er i vinden som aldri før.
Tilsyn med sikkerheten ved Haldenreaktoren
IFE fikk 27. april oversendt resultatet fra Strålevernets revisjon av IFES sikkerhetsarbeid som ble gjennomført i februar. Statens strålevern har identifisert 13 avvik og 2 anmerkninger i tilsynet, og har besluttet å sette IFE under intensivert tilsyn. Samtidig understreker Strålevernet at de har identifisert god oppfølging av sikkerhet ved reaktoranlegget i Halden, og at de har satt pris på den åpenhet og oppriktighet de har blitt møtt med ved IFE i gjennomføringen av tilsynet.
Leningrad atomkraftverk - Kabelovervåkning av sikkerhetskritiske elektriske kabler (LIRA)
IFE gjennomfører for tiden et prosjekt for bedre kabelovervåkning ved Leningrad kjernekraftverk (Leningrad NPP) i Russland. Et viktig verktøy er LIRA-systemet fra Wirescan.
Nytt IOR-forskningssenter med ambisiøse mål
– Det nye IOR-senteret skal øke oljeutvinningen opp mot 70 % utvinningsgrad, sier senterleder Merete Vadla Madland. I dag er utvinningsgraden i snitt på 46 % på norsk sokkel. Bare 1 % økning i utvinningsgraden betyr 300 milliarder i økte inntekter for det norske samfunnet.
Nytt IOR-forskningssenter med ambisiøse mål
– Det nye IOR-senteret skal øke oljeutvinningen opp mot 70 % utvinningsgrad, sier senterleder Merete Vadla Madland. I dag er utvinningsgraden i snitt på 46 % på norsk sokkel. Bare 1 % økning i utvinningsgraden betyr 300 milliarder i økte inntekter for det norske samfunnet.
Forskningen i Halden får stor oppmerksomhet i anerkjent internasjonalt tidsskrift
En artikkel om ny storskjermteknologi i Haldenreaktoren fikk forsiden og tre sider omtale i Nuclear Engineering International, et velrennomert internasjonalt tidsskrift for kjernekraftindustrien.
Åpning av banebrytende norsk gasskraftkonsept
IFE og ZEG Power AS inviterte torsdag 6. mars til åpning av et banebrytende norsk gasskraftkonsept med integrert CO2-fangst. Pilotanlegget som nå skal demonstreres i Hynor Lillestrøms anlegg er 50 kW, og skal produsere 20 kW strøm og 30 kW hydrogen.
Intensiv idélab genererte fire spennende prosjekter
I fem hektiske dager pågikk Forskningsrådets første idélab. Blant de 27 utplukkede deltagerne var Bjørn Hauback, avdelingssjef Fysikk ved IFE. Prosjektforslaget han deltok på ble også ett av de fire vinnerprosjektene.
Tracerklubben – over 20 års suksessutvikling fortsetter
Siden 1991 har IFE ledet en innovativ klubb ved det uformelle navnet «Tracerklubben», med fokus på nye løsninger og metoder for sporing av væske og gass i olje- og gassreservoarer. Samarbeidet har vært en ubetinget suksess, med mange nyvinninger og forbedringer.
Krav til sikrere og tryggere informasjonssystemer
Christian Raspotnig, forsker ved avdeling Programvareteknologi (SE), disputerte fredag 10. januar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen (UiB) med avhandlingen ”Requirements for safe and secure information systems”.
Unik thoriumforskning i Haldenreaktoren
På oppdrag fra selskapet Thor Energy er det satt i gang et bilateralt prosjekt der man benytter Haldenreaktoren for å teste ut thorium sine kvalitetsmessige egenskaper som brensel i konvensjonelle kjernekraftreaktorer.
IFEs kommentar til rapporter fra Møreforskning om IFEs nukleære virksomhet i Halden
På oppdrag for Norges forskningsråd, etter mandat fra Nærings- og handelsdepartementet, har Møreforskning skrevet to rapporter om IFEs nukleære virksomhet i Halden. Utredningene skal utgjøre en del av regjeringens behandling av IFEs søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren.
Side-alternativer