Aktuelt

Nyheter fra Institutt for energiteknikk
Birkelandsenteret feirer fem år
Birkelandsenteret, et strategisk samarbeidsorgan mellom UiO og IFE, feirer i år fem år. Resultatene fra disse årene er en kraftig vekst i det faglige samarbeidet mellom UiO og IFE, både når det gjelder større forskningsprosjekter, undervisning og eksperimentell infrastruktur.
Ambisiøs satsning på nye FME-er
IFE har store ambisjoner innen forskning for miljøvennlig energi, og søker om å lede to FME-sentre, ett på solenergi og ett på nullutslippstransport.
Nye eksperimenter: Isotopproduksjon i Haldenreaktoren til medisinsk bruk
Denne uken er den første testen på produksjon av terbium-161 i Haldenreaktoren klar. Målet er å undersøke om reaktoren kan benyttes til produksjon av radioaktive isotoper til diagnose og behandling av kreft.
Amerikanerne vil teste nye, «ulykkessikre» brensler og materialer
Amerikansk kjernekraftindustri og forskningsinstitusjoner er i tett dialog med IFE for å gjennomføre nye eksperimenter i Haldenreaktoren.
Ny kontrakt: kontrollromdesign for forskningssenteret ESS i Lund
Avdeling Systemer og brukergrensesnitt (SID) ved IFE i Halden har sikret kontrakt med forskningssenteret ESS. Kontrakten gjelder utforming av kontrollrom og tilstøtende rom ved det europeiske forskningssenteret European Spallation Source (ESS) som er under bygging i Lund i Sverige.
Ti millioner til å håndtere atomavfall fra 50-tallet
Staten påtar seg ansvaret for gammelt høyradioaktivt avfall på IFE. – Selvfølgelig er det gledelig med pengene, men viktigst med dette er at Stortinget og regjeringen har tatt på seg ansvaret for det historiske brenselet. Nå kan IFE konsentrere virksomheten mot fremtidsrettet forskning, sier kommunikasjonsdirektør Viktor A. Wikstrøm jr.
Internasjonal interesse for norsk-britisk nedrustningsarbeid
Tirsdag 17. november var en stor internasjonal delegasjon fra rundt 30 ulike land på besøk hos IFE på Kjeller. De fikk demonstrert verifikasjon av atomnedrustning, et arbeid som IFE, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), NORSAR og Statens strålevern har utviklet i samarbeid med britiske partnere, med støtte fra det norske Utenriksdepartementet.
Jakten på den perfekte tracer
IFE jobber med å designe nye sporingsstoffer skal avsløre hvor mye olje som er igjen i feltene.
Forsvarlig sikring av IFEs nukleære anlegg
Sikkerheten ved IFEs atomreaktorer og øvrige nukleære anlegg er i tråd med norske myndigheters krav, men IFE arbeider kontinuerlig med forbedringer.
Pressemelding: Patentsøknad om ny teknologi for aluminaproduksjon er godkjent
IFE og Nordic Mining har fått godkjent et patent på ny teknologi for utvinning av alumina fra aluminium- og kalsiumrike mineraler.
Høyhus i pluss
OsloSolar ble 23. september kåret til vinner av Entras internasjonale arkitekt- og innovasjonskonkurranse om et nytt og miljøvennlig kontorbygg på Lilletorget 1 i Oslo.
IFE inviterer til kulturkveld i Halden 14. oktober
Halden og omegns befolkning kan forvente en hyggelig kveld med et variert og spennende program den 14. oktober. Meld deg på og bli med i trekning om billetter.
IFEs Silisiumlaboratorium gir store muligheter for ny, grønn norsk industri
Tirsdag 22. september ble IFEs laboratorier for silisiumproduksjon på Kjeller offisielt åpnet. Rundt 70 gjester deltok under arrangementet - fra gründere, privat næringsliv, forskningsmiljøer, organisasjoner, offentlige myndigheter og miljøbevegelsen.
Ny administrerende direktør ved IFE
Nils Morten Huseby er ansatt som ny administrerende direktør ved Institutt for energiteknikk (IFE), og vil tiltre stillingen i løpet av første kvartal i 2016.
Millionkontrakt om testing av nytt kjernebrensel
Institutt for energiteknikk (IFE) og det amerikanske selskapet Lightbridge Corporation har signert en rammekontrakt om testing av en ny type kjernebrensel i Haldenreaktoren. Kontrakten kan få en verdi på 80-100 millioner kroner over en femårsperiode. Det er en av de største enkeltkontraktene ved IFE i Halden noen gang.
IFE mottok cirka 45 millioner kroner til nasjonal forskningsinfrastruktur
29,8 av disse skal brukes til ny instrumentering og oppgradering av eksisterende instrumenter i JEEP II.
Brensel til besvær
IFEs historiske reaktorbrensel fra tidlig 50-tallet må fjernes i løpet av den nærmeste fremtid. Manglende bevilgninger til opprydningsarbeidet skaper stor usikkerhet for IFE, og skader satsingen på morgendagens arbeidsplasser.
Ny og høyteknologisk kontroll av kreftmedisin
IFE og Bayer tar i bruk ny, høyteknologisk løsning i produksjonen av kreftlegemiddelet Xofigo. I sommer blir en unik robot satt i drift i den avanserte produksjonslinjen, for kontroll av hvert produserte glass. Det betyr økt sikkerhet for personalet og mer effektiv produksjon av legemiddelet.
Solavdelingen satser på smarte vinduer
Institutt for energiteknikk (IFE) har fått midler fra Norges Forskningsråd til å utvikle smarte vinduer. Hensikten er å utvikle materialer og teknologi som kan redusere energiforbruk i bygg året rundt.
Ny sentrifuge lager silisium til solceller i rekordfart
Det stilles høye forventninger til «superreaktoren» som er lokalisert på IFE Kjeller.
Side-alternativer