Organisasjon

Ledelse, stab og fellesfunksjoner

Administrerende direktør: Eva S. Dugstad

Prosjektleder Haldenprosjektet: Margaret McGrath

Kommunikasjonsdirektør
Viktor A. Wikstrøm jr.
Tlf: 91575949

Sektor Administrasjon
Sektordirektør: Jørgen Lundberg

Sektor HMS
Sektordirektør: Tord Walderhaug

Avd. Sikkerhet og kvalitetssikring

Avd. Miljø- og strålevern

Avd. Strålevern, Halden

 

Energi- og miljøteknologi

Forskningsdirektør: Arve Holt

Avdelinger:

Energisystemer
Miljøteknologi
Radavfall
Solenergi

Isotoplaboratoriene

Forskningsdirektør: Bente Tange Harbø

Avdelinger:

Forskning og utvikling
Kontroll og distribusjon
Kvalitetskontroll
Kvalitetssikring
Produksjon
Prosess og validering

Nukleær sikkerhet og pålitelighet

Forskningsdirektør: Margaret McGrath

Avdelinger:

Eksperimentplanlegging og rapportering
Eksperimentsystemer
Eksperimentteknikk
Nukleær materialteknologi
Reaktordrift og vedlikehold

Nukleærteknologi og fysikk

Forskningsdirektør: Brit S. Farstad

Avdelinger:

Elektronstrålesveising og mekanisk verksted
Fysikk
Reaktordrift

Petroleumsteknologi

Forskningsdirektør: Tore Bjerkelund Gimse

Avdelinger:

Material- og korrosjonsteknologi
Materialprosessering
Prosess- og strømningsteknologi
Tracerteknologi

Sikkerhet MTO (Menneske-Teknologi-Organisasjon)

Forskningsdirektør: Jon Kvalem

Avdelinger:

Industripsykologi
Programvareteknologi
Systemer og brukergrensesnitt
Side-alternativer