Om IFE

IFE er en internasjonal forskningsstiftelse for energi- og nukleærteknologi. Stiftelsens hovedformål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innenfor energi- og petroleumssektoren, og å ivareta nukleærteknologiske oppgaver for Norge. IFE arbeider for et mer klimavennlig energisystem basert på fornybar og CO2-fri energi.
Kontakt

Wikstrøm jr., Viktor A.

Kommunikasjonsdirektør

 

Instituttet ble grunnlagt i 1948, og er i dag en selvstendig stiftelse. Årlig omsetning er ca. 950 millioner kroner og antall fast ansatte er ca. 600. IFEs visjon er å være et internasjonalt ledende energiforskningsinstitutt. Hele instituttet er sertifisert av Det Norske Veritas i henhold til ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004, se IFEs sertifikater.

IFEs etiske retningslinjer og verdigrunnlag (pdf).

IFEs vedtekter

Kommersialisering - IFE Venture

IFE årsberetning 2013 (pdf)

Miljørapport 2013 (pdf)

IFE årsberetninger - Arkiv

IFEs hovedoppgaver:

  • Utvikle lønnsom, sikker og miljøvennlig teknologi innen fornybar energi, petroleumsutvinning og CO2-håndtering.
  • Opprettholde og videreutvikle nasjonal kompetanse innenfor reaktorsikkerhet, strålevern og nukleærteknologi basert på Halden- og JEEP II-reaktorene.
  • Utnytte Instituttets unike kompetanse innenfor nukleær sikkerhetsteknologi på andre samfunnsområder.
  • Drive grunnforskning i fysikk basert på JEEP II-reaktoren på Kjeller.

Haldenprosjektet, som administreres av Institutt for energiteknikk, er et internasjonalt samarbeidsprosjekt innen reaktorsikkerhet.

IFE samarbeider også med "Kunnskapsbyen Lillestrøm". Organisasjonen har sitt utgangspunkt i teknologi- og forskningsmiljøet på Kjeller, og er en interesseorganisasjon for kunnskapsvirksomheter på Nedre Romerike. Les mer på www.kunnskapsbyen.no.

Se video >> om Lillestrømregionen >> om Halden/Østfold

Om IFEs websider.

Side-alternativer